LAG SYDHAVSØERNE

Udvikling på Lolland og Falster

VELKOMMEN TIL

LAG SYDHAVSØERNES HJEMMESIDE


LAG Sydhavsøerne er den lokale aktionsgruppe der dækker øerne Lolland og Falster. Vi er etableret for at støtte udviklingsprojekter, der udvikler vores landdistrikter og skaber jobs og fortsat grobund for bosætning.

På baggrund af LAG Sydhavsøernes Udviklingsstrategi beslutter bestyrelsen 3 gange årligt, hvilke projekter der kan opnå støtte. Projektet skal hjælpe med til at opfylde de mål der er beskrevet i Udviklingsstrategien, og samtidigt opfylde de krav  Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sat for udviklingsprojekter i landdistrikterne.

Inden bestyrelsen kan behandle ens projekt, skal man have lavet en ansøgning, og præsenteret sin projektidé på video for bestyrelsesmedlemmerne. Både ansøgning og video får man som ansøger hjælp til af vores koordinator, der står for den daglige drift af LAG Sydhavsøerne.

I menuen ovenfor finder du alle de oplysninger du har brug for at komme videre med din ansøgning.


LAG SYDHAVSØERNE, PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING FALSTER, CVR: 43419463, TELEFON: +45 6016 8013

FORMAND@LAG-SYDHAV.DK      TANGE@LAG-SYDHAV.DK

Tilgængelighedserklæring


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk