LAG SYDHAVSØERNE

Udvikling på Lolland og Falster

VEDTÆGTER

På den stiftende generalforsamling i Maribo, den 19. maj 2022 blev vedtægterne for LAG Sydhavsøerne vedtaget.

Jævnfør §38 kan vedtægterne ændres af bestyrelsen, hvis dette kræves for at disse lever op til krav stillet af de ansvarhavende myndigheder. Plan- og Landdistrikstsstyrelsen har stillets som krav at vedtægterne for landets LAG'er ændres på en række områder, og bestyrelsen har tilrettet vedtægterne således at de lever op til styrelsen krav. Der er udelukkende tale om sproglige korektioner, og mindre administrative tilretninger.

I forbindelse med Generalforsamlingen den 17. marts 2024 stillede Plan- og Landdistriktsstyrelsen igen krav om en ændring af vedtægterne. Også denne gang var er udelukkende tale om mindre kosmetiske ændringer. Ændringsforslaget blev behandlet på Generalforsamlingen og blev vedtaget med enkelte mindre tilretninger.

Nedenfor kan du læse vedtægterne i deres fulde længde.


Vedtægter for LAG Sydhavsøerne
LAG SYDHAVSØERNE, PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING FALSTER, CVR: 43419463, TELEFON: +45 6016 8013

FORMAND@LAG-SYDHAV.DK      TANGE@LAG-SYDHAV.DK

Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk