LAG SYDHAVSØERNE

Udvikling på Lolland og Falster

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har besluttet at LAG'erne skal fastsætte gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier for, hvordan ansøgninger udvælges til indstilling af tilskud til Plans- og Landdistriktsstyrelsen, og udarbejde en procedure for, hvordan tilskuddet skal fordeles mellem de indstillede ansøgninger.

I LAG Sydhavsøerne bliver projekterne bedømt på nedenstående 12 kriterier, der blandt andet tager udgangspunkt i vores målsætninger. Tryk her for at læse dem.

Projekter med højest score efter nedenstående pointsystem vil blive foretrukket. Hv ert bestyrelsesmedlem scorer hvert enkelt projekt, og på bestyrelsesmødet drøftes pointgivningen og bestyrelsen når til enighed om en fælles indstilling.

Bemærk at de enkelte 12 målepunkter forneden ikke vægtes lige højt.

Nåt bestyrelsen er nået til enighed om en prioriteret rækkefølge, vil de benytte nedenstående principper når støttemidlerne skal fordeles:

•Projekterne tildeles støttebeløb der afspejler deres opnåede point, således at projektet med højest pointscore modtager det fulde ansøgte støttebeløb, eller en betydelig del af det ansøgte støttebeløb, i en størrelsesorden der tydeliggør projektets rangering i forhold til resten af ansøgninger i ansøgningsrunden.
 
•Projektet med næsthøjest pointscore modtager støttebeløb i en størrelsesorden der tydeliggør projektets rangering i forhold til resten af ansøgninger i ansøgningsrunden.
 
•Og så fremdeles.

 

På baggrund af de modtagne ansøgninger, vil bestyrelsen ved hver ansøgningsrunde beslutte hvor stor del af den årlige pulje der skal allokeres i den givne ansøgningsrunde.

Det tilstræbes at årets pulje uddeles hvert år, så ingen midler overføres fra et år til det næste. 
LAG SYDHAVSØERNE, PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING FALSTER, CVR: 43419463, TELEFON: +45 6016 8013

FORMAND@LAG-SYDHAV.DK      TANGE@LAG-SYDHAV.DK

Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk