LAG SYDHAVSØERNE

Udvikling på Lolland og Falster

Ny formand

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 3. oktober 2023 valgte bestyrelsen, at næstformand Leif Utermöhl skal repræsentere foreningen som formand i perioden frem til den næste generalforsamling. Leif Utermöhl har siddet i bestyrelsen i områdets LAG siden kommunalvalget i 2018, og han er udpeget som repræsentant for Lolland Kommune.

På det næstkommende bestyrelsesmøde vil bestyrelsen konstituere sig med ny næstformand. Niels Nielsen fortsætter som kasserer. Niels Nielsen er region Sjællands repræsentant i LAG Sydhavsøerne.

LAG’en har i 2023 uddelt næsten 3 millioner kroner ud til 10 udviklingsprojekter på Lolland og Falster, og vil også i de kommende år støtte projekter der udvikler vores landsdel. Næste deadline er allerede den 15. december! På vores hjemmeside vil man kunne læse mere om de enkelte projekter, når de har opnået den endelige godkendelse af Plan og Landdistriktsstyrelsen. Dette vil ske senest i december.

Den foregående formand Jens Erik Jørgensen er ikke længere medlem af LAG Sydhavsøerne

 


2. uddeling af midler fra LAG Sydhavsøerne

Den 1. oktober sendte LAG Sydhavsøerne 7 projekter videre med indstilling til tilsagn i Plan og Landdistriktsstyrelsen. De 7 projekter der opnåede støtte i vores 2. ansøgningsrunde er:

Vin og Glamping Holmegaard 263.106,04 kr.
Natur Tur Nidkær 63.500,00 kr.
Person til turismeudvikling Forening Nakskov Handel og Erhverv  128.800,00 kr.
Zipline Systofte Rebusbyg Aps 75.215,26 kr.
Fornyelse af L-F motorflyveklubs aktiviteter Lolland-Falsters Motorflyveklub 403.500,00 kr.
LAG på Folkemødet LAG Sydhavsøerne, BLF og LDF 225.000,00 kr.
Borgerinddragelse i Naturprojekter LAG Sydhavsøerne 942.980,00 kr.


1. uddeling af midler fra LAG Sydhavsøerne

Den 15. juli sendte LAG Sydhavsøerne 3 projekter videre med indstilling til tilsagn i Plan og Landdistriktsstyrelsen. De tre projekter der opnåede støtte i vores 1. ansøgningsrunde er:

Nysted Sundheds- og trivselshus Foreningen Nysted Sundheds og Trivselshus 407.500,00 kr.
Neurolife-strandhuset Neurolife 148.750,00 kr.
God mad til tiden Jens Parsberg - Sukkertoppen 186.000,00 kr.


Informationsmøde om mulighederne
for at søge midler i LAG Sydhavsøerne 2022-2027

Kom til et inspirerende møde, og hør om dine muligheder for at søge støttemidler til udviklingsprojekter
 på Lolland og Falster, og hils på et medlem af bestyrelsen eller to.

Mødet afholdes den 10. maj 2023 klokken 18.30 - 20.30 i LANDSBYEN
i Våbensted,
 Krårup Møllevej 1, 4990 Sakskøbing.

LAG Sydhavsøerne er vært for et måltid mad med efterfølgende kaffe, 
så tilmelding er nødvendig inden den 7. maj på tange@lag-sydhav.dk

På mødet kan man lave aftale med LAG'ens daglige leder Martin Tange
om individuel vejledning i forhold til eget projekt, så husk kalenderen.


GENERALFORSAMLING
for foreningsåret 2022

afholdes den 22. maj 2023 klokken 19.00

hos Ubuntu Coffee Roasters, Sukkerfabrikken 3, 4990 Sakskøbing


Dagsorden jf. vedtægterne:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Valg af stemmetællere.
 • Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne
  år samt beslutning om godkendelse heraf.
 • Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
 • Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.
 • Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  • På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer
   • Inge Pilt Nielsen
   • Martin Stentebjerg-Olesen
   • Lars Jensen
   • Liselotte Paaske Nielsen
   • Roeland Paardekooper
 • Valg af revisor.
 • Eventuelt.

Se årets regnskab her

 


Ændring i bestyrelsen.

Efter mange års tro tjeneste i LAG-regi, som koordinator, bestyrelsesmedlem, næstforkvinde, projektansøger og dedikeret kommunal medarbejde i både Lolland og Guldborgsund Kommuner, har Carina Woollhead valgt at trække sig fra sin post i bestyrelsen.

Dette har givet plads til Roeland Paardekooper. Vi byder Roeland velkommen, og takker Carina for et kæmpe arbejde for LEADER på Lolland og Falster, og ved at hun ikke slipper LAG eller projektarbejde helt, til glæde for alle der vil udvikling på vores skønne øer.
LAG SYDHAVSØERNE, PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING FALSTER, CVR: 43419463, TELEFON: +45 6016 8013

FORMAND@LAG-SYDHAV.DK      TANGE@LAG-SYDHAV.DKHjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk