LAG SYDHAVSØERNE

Udvikling på Lolland og Falster

Sommerferie i LAG Sydhavsøerne

Vores daglige leder er taget på sommerferie, og læser kun sine mail sporadisk - og kun hvis du skriver HASTER i emnefeltet. 

Alle andre henvendelser vil blive besvaret i løbet af de føste dage i august, og er du indstillet på at søge midler til udviklingsprojekter med deadline den 15. august, står vores koordinator klar til at hjælpe dig i løbet af de første 14 dage efter ferien.

God Sommer!

wink

 


Noter fra Generalforsamlingen 2024.

Formand, forkvinde, forperson eller bestyrelsesleder?

Det går godt i LAG Sydhavsøerne. Det går faktisk så godt, at det eneste der kom til reel debat på søndagens generalforsamling, var benævnelsen på det der tidligere altid hed formand og næstformand.

Forhenværende kommunaldirektør Bjarne Hansen ledede Generalforsamlingen, der blev holdt i de nye flotte lokaler på Sukkertoppen i Sakskøbing Sukkerfabrik. Mødet bød ikke på de store udsving, og det var først ved ændringerne i vedtægterne at debatten blussede op. ”Hvad er egentlig den bedste betegnelse for en leder af en bestyrelse i 2024?”

Efter gode forslag fra salen enedes man om den pragmatiske løsning at holde fast i formand/forkvinde i det daglige arbejde i bestyrelsen, men at bruge den mere upersonlige betegnelse forperson/næstforperson i vedtægterne.

”Forperson/næstforperson er den betegnelse man foretrækker i Plan- og Landdistriktsstyrelsen (PLST), og da man er glad for detailstyring i ministeriet, er det nok klogest ikke at ændre på styrelsens anbefalinger”, vurderede LAG Sydhavøernes daglige leder Martin Tange. ”PLST har nu for 2. gang på kun 2 år bedt os tilrette vedtægterne af sprogtekniske årsager, så vi skal nok lande på en formulering der retter sig efter deres forslag”.

Leif Utermöhl blev valgt som formand af Generalforsamlingen, og ved den efterfølgende konstituering blev Chatarina Pedersen valgt som næstforkvinde. Niels Nielsen fortsætter som kasserer, og bestyrelsen fortsætter i det hele taget ufortrødent det gode arbejde med at fordele projektmidler til foreninger og virksomheder på Lolland og Falster.

”Vi deler omkring 3 millioner kroner ud om året. Projekter der skaber vækst i virksomhederne i vores landdistrikter, og foreningsprojekter der skaber bedre rammer for livet på landet er støtteberettigede. Og vi har altid plads til flere ansøgere. Fra hele Lolland og Falster” fortæller Leif Uthermöhl. ”Næste deadline er den 15. april, og selv om der allerede er gode projekter i gang med deres ansøgninger, kan man sagtens nå at komme i betragtning til forårets ansøgningsrunde”.

Bestyrelsen består i det kommende foreningsår af: Leif Utermöhl, Chatarina Pedersen, Katrine Folmann von Arenstorff Christiansen, Inge Pilt Nielsen, Lise-Lotte Paaske Nielsen, Henrik Ploug, Lars Jensen, Roeland Paardekooper, Niels Nielsen, Anne-Lise Becker og Linda Adelfest. Glenn Ellekjær og Candice Progler-Thomsen blev valgt som suppleanter for det kommende år.

Efter generalforsamlingen nød deltagerne Jens og Katrine’s dejlige frokost, inden der blev afholdt informationsmøde for 12 potentielle nye ansøgere.

”Har man mod på en ansøgning, skal man bare tage fat i vores daglige leder. Så hjælper han, og jeres ansøgning kan behandles i starten af maj”, afslutter Leif den hyggelige søndag formiddag.

 


Referat af Generalforsamlingen 2024

Klik op linket herunder for at læse referatet af Generalforsamlingen 2024

 


Referat af Generalforsamlingen 2024

2 nye projekter opnår bestyrelsens godkendelse

På bestyrelsesmødet i januar, valgte bestyrelsen at støtte 2 projekter. Den ene ansøger er Albuen Strand Camping https://albuencamping.dk/ der får hjælp til at opgradere deres pool og den anden ansøger er Skomagergården i Nysted https://skomagergaarden.dk/, der får hjælp til renovering af lokaler, der skal bruges af aktive kunstnere i byen.


Ny næstformand!

På mødet den 14. december re-konsituerede bestyrelsen sig, og Glenn Ellkjær blev valgt som ny næstformand. Glenn er pedel på Nykøbing Katedralskole, og har en bi-beskæftigelse som bi-avler.

 


Ny formand

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 3. oktober 2023 valgte bestyrelsen, at næstformand Leif Utermöhl skal repræsentere foreningen som formand i perioden frem til den næste generalforsamling. Leif Utermöhl har siddet i bestyrelsen i områdets LAG siden kommunalvalget i 2018, og han er udpeget som repræsentant for Lolland Kommune.

På det næstkommende bestyrelsesmøde vil bestyrelsen konstituere sig med ny næstformand. Niels Nielsen fortsætter som kasserer. Niels Nielsen er region Sjællands repræsentant i LAG Sydhavsøerne.

LAG’en har i 2023 uddelt næsten 3 millioner kroner ud til 10 udviklingsprojekter på Lolland og Falster, og vil også i de kommende år støtte projekter der udvikler vores landsdel. Næste deadline er allerede den 15. december! På vores hjemmeside vil man kunne læse mere om de enkelte projekter, når de har opnået den endelige godkendelse af Plan og Landdistriktsstyrelsen. Dette vil ske senest i december.

Den foregående formand Jens Erik Jørgensen er ikke længere medlem af LAG Sydhavsøerne

 


2. uddeling af midler fra LAG Sydhavsøerne

Den 1. oktober sendte LAG Sydhavsøerne 7 projekter videre med indstilling til tilsagn i Plan og Landdistriktsstyrelsen. De 7 projekter der opnåede støtte i vores 2. ansøgningsrunde er:

Vin og Glamping Holmegaard 263.106,04 kr.
Natur Tur Nidkær 63.500,00 kr.
Person til turismeudvikling Forening Nakskov Handel og Erhverv  128.800,00 kr.
Zipline Systofte Rebusbyg Aps 75.215,26 kr.
Fornyelse af L-F motorflyveklubs aktiviteter Lolland-Falsters Motorflyveklub 403.500,00 kr.
LAG på Folkemødet LAG Sydhavsøerne, BLF og LDF 225.000,00 kr.
Borgerinddragelse i Naturprojekter LAG Sydhavsøerne 942.980,00 kr.


1. uddeling af midler fra LAG Sydhavsøerne

Den 15. juli sendte LAG Sydhavsøerne 3 projekter videre med indstilling til tilsagn i Plan og Landdistriktsstyrelsen. De tre projekter der opnåede støtte i vores 1. ansøgningsrunde er:

Nysted Sundheds- og trivselshus Foreningen Nysted Sundheds og Trivselshus 407.500,00 kr.
Neurolife-strandhuset Neurolife 148.750,00 kr.
God mad til tiden Jens Parsberg - Sukkertoppen 186.000,00 kr.


Informationsmøde om mulighederne
for at søge midler i LAG Sydhavsøerne 2022-2027

Kom til et inspirerende møde, og hør om dine muligheder for at søge støttemidler til udviklingsprojekter
 på Lolland og Falster, og hils på et medlem af bestyrelsen eller to.

Mødet afholdes den 10. maj 2023 klokken 18.30 - 20.30 i LANDSBYEN
i Våbensted,
 Krårup Møllevej 1, 4990 Sakskøbing.

LAG Sydhavsøerne er vært for et måltid mad med efterfølgende kaffe, 
så tilmelding er nødvendig inden den 7. maj på tange@lag-sydhav.dk

På mødet kan man lave aftale med LAG'ens daglige leder Martin Tange
om individuel vejledning i forhold til eget projekt, så husk kalenderen.


GENERALFORSAMLING
for foreningsåret 2022

afholdes den 22. maj 2023 klokken 19.00

hos Ubuntu Coffee Roasters, Sukkerfabrikken 3, 4990 Sakskøbing


Dagsorden jf. vedtægterne:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Valg af stemmetællere.
 • Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne
  år samt beslutning om godkendelse heraf.
 • Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
 • Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.
 • Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  • På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer
   • Inge Pilt Nielsen
   • Martin Stentebjerg-Olesen
   • Lars Jensen
   • Liselotte Paaske Nielsen
   • Roeland Paardekooper
 • Valg af revisor.
 • Eventuelt.

Se årets regnskab her

 


Ændring i bestyrelsen.

Efter mange års tro tjeneste i LAG-regi, som koordinator, bestyrelsesmedlem, næstforkvinde, projektansøger og dedikeret kommunal medarbejde i både Lolland og Guldborgsund Kommuner, har Carina Woollhead valgt at trække sig fra sin post i bestyrelsen.

Dette har givet plads til Roeland Paardekooper. Vi byder Roeland velkommen, og takker Carina for et kæmpe arbejde for LEADER på Lolland og Falster, og ved at hun ikke slipper LAG eller projektarbejde helt, til glæde for alle der vil udvikling på vores skønne øer.
LAG SYDHAVSØERNE, PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING FALSTER, CVR: 43419463, TELEFON: +45 6016 8013

FORMAND@LAG-SYDHAV.DK      TANGE@LAG-SYDHAV.DK

Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk