LAG SYDHAVSØERNE

Udvikling på Lolland og Falster

LAG Sydhavsøerne vision:

Strategien skal medvirke til
at påvirke befolkningssammensætningen
i en positiv retning


Målsætninger

LAG Sydhavsøernes Udviklingsstrategi blev udviklet af mere end 200 medlemmer, der deltog i 4 strategi-borgermøder i efteråret 2022. Du kan finde et link til hele strategien, på siden med links i menuen foroven.

På denne side har vi trukket de væsentligste konklusioner ud af strategien, så man i første omgang kan vælge at læse dem, for at vurdere om ens projekt, passer ind i de rammer som LAG Sydhavsøerne har sat for mulige projekter i perioden 2023-2027. Det er vigtigt at forstå at Udviklingsstrategien er bestyrelsens styringsværktøj, og at bestyrelsen er forpligtet til, i højest mulig grad, at opfylde de målsætninger der er opstillet i Udviklingsstrategien.

 

I forbindelse med borgermøder var det naturligt at starte med at undersøge, hvad der egentlig bliver opfattet som den største udfordring for Lolland og Falster. Selvom medlemmer svarede på mange forskellige måder, var det gennemgående tema i besvarelserne langt overvejende, at udfordringerne i vores landsdel er befolkningssammensætningen. Der er for få i den arbejdsduelige alder; for få til at skabe den indkomst der er nødvendig for at generere et tilfredsstillende offentlige serviceniveau, og for få til at opretholde et sundt forretnings- og foreningsliv. Befolkningssammensætningen er simpelthen "skæv" i forhold til resten af landet, ja selv i forhold til Region Sjælland. Der er naturligvis også andre udfordringer, og heldigvis også mange styrker og muligheder. Læs mere om dem i Udviklingsstrategiens SWAT-analyse.

For at påvirke befolkningssammensætningen vil LAG Sydhavsøerne støtte projekter der skaber varige arbejdspladser, og projekter der skaber rammer i landdistrikterne, der skaber vilkår for "det gode liv", der tiltrækker og fastholder ressourcestærke borgere, der bidrager til fællesskabet og udviklingen af Lolland og Falster.


Erhvervsprojekter


Rammeprojekter
LAG SYDHAVSØERNE, PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING FALSTER, CVR: 43419463, TELEFON: +45 6016 8013

FORMAND@LAG-SYDHAV.DK      TANGE@LAG-SYDHAV.DK

Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk