LAG SYDHAVSØERNE

Udvikling på Lolland og Falster

DAGLIG LEDER/KOORDINATOR

Vores daglige leders tre væsentligste arbejdsopgaver i LAG Sydhavsøerne er at rapportere til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, der varetager LAG-ordningen i Danmark, servicere bestyrelsen, og hjælpe og vejlede projektansøgere. Arbejdet med projektansøgerne starter når I første gang henvender jer med en løs idé, og slutter først, når I efter afsluttet projekt, står med udbetalingen af støttebeløbet på bankkontoen. Derimellem er er dog en lang og snørklet vej, og den kun klaret hvis ansøger og LAG Sydhavsøerne arbejder tæt sammen om projektet. Det første man som projektansøger skal gøre, er derfor altid at tage kontakt til vores daglige leder for at arrangere et møde. Vores mand kommer ud og besøger dig, og hører om din idé.

LAG Sydhavsøerne afholder vi ikke informationsmøder, da vi opnår meget bedre resultater ved den direkte personlige kontakt mellem ansøgerne og vores koordinator. Så hvad enten I er en forening, eller du repræsenterer en virksomhed, så hold jer ikke tilbage; Kontakt os og aftal et møde, og lad os få en snak om mulighederne for at finansiere en del af dit udviklingsprojekt, der skaber arbejdspladser og grobund for bosætning på Lolland og Falster.
LAG SYDHAVSØERNE, PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING FALSTER, CVR: 43419463, TELEFON: +45 6016 8013

FORMAND@LAG-SYDHAV.DK      TANGE@LAG-SYDHAV.DK

Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk