LAG SYDHAVSØERNE

Udvikling på Lolland og Falster

Indsatsområde - Rammeskabende projekter der skaber grobund for bosættelse i landdistrikterne:

Hovedfokus vil være på de frivillige lokale kræfter i og udenfor det lokale foreningsliv, studiemiljøer, samt kultur- og naturprojekter. LAG Sydhavsøerne vil yderligere have fokus på, at størstedelen af projekterne skal have lang holdbarhed, og at effekten skal være varig.

LAG Sydhavsøerne ønsker primært at støtte rammeprojekter indenfor et eller flere af nedenstående fokusområder:

 • Udvikling af lokale servicefaciliter med grønt/bæredygtigt fokus

 • Udvikling af kulturtilbud med grønt/bæredygtigt fokus

 • Udvikling af foreningsaktiviteter med grønt/bæredygtigt fokus

• Udviklings af studiemiljøer

• For alle 4 ovenstående gælder det, at projekter med flere aktivt involverede parter vil blive foretrukket

 


Overordnet målsætning for den rammeskabende indsats:

• at der indtænkes grøn omstilling eller et grønt/bæredygtigt fokus i projekter omkring udvikling af servicefaciliteter, kulturtilbud og foreningsaktiviteter

• at der skabes flere samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner, foreningsliv og virksomheder, så der kan udvikles interessante studiemiljøer

• at størstedelen af alle rammeprojekter er længerevarende med varig effekt

• at hovedparten af projekterne indenfor den rammeskabende indsats har flere parter


Fordeling af LAG Sydhavsøernes midler i perioden 2023-2027

Rammeskabende indsatsområder: Fordeling: Målsætning:
Servicefaciliter, kultur og foreningsliv med grønt/bæredygtigt fokus 40% 20 projekter med grønt og/bæredygtigt fokus
Udvikling af studiemiljøer 15% 5 projekter, hvor erhvervsliv, foreninger og uddannelsesinstitutioner har arbejdet sammen
Projekter med flere parter 45% 25 projekter med mere end 1 part er gennemført

Det overordnede mål for de rammeskabende projekter er, at 75% af alle projekterne er længerevarende med varige effekter.
LAG SYDHAVSØERNE, PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING FALSTER, CVR: 43419463, TELEFON: +45 6016 8013

FORMAND@LAG-SYDHAV.DK      TANGE@LAG-SYDHAV.DKHjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk