LAG SYDHAVSØERNE

Udvikling på Lolland og Falster

Indsatsområde - Job– og vækstskabende erhvervsudvikling:

Hovedfokus er på iværksætteri og mindre virksomheder.
Mindre virksomheder er som udgangspunkt virksomheder med mindre end 15 årsværk.

LAG Sydhavsøerne ønsker primært at støtte erhvervsprojekter indenfor eller flere af nedenstående fokusområder:

• Iværksætteri med fokus på stedbundne ressourcer

• Oplevelsesøkonomi med grønt/bæredygtigt fokus

• Varig jobskabelse i mindre virksomheder (med under 15 ansatte) 

• Udvikling af arbejdspladser til højtlønnede medarbejdere/højt beskatningsgrundlag


Overordnet målsætning for den erhvervsrettede indsats:

• at der skabes nye virksomheder, hvor de stedbundne ressourcer er i fokus

• at der udvikles projekter indenfor oplevelsesøkonomien, der har et særligt grønt/bæredygtigt fokus

• at mindre virksomheder skaber varige job

• at der skabes ”vidensjobs”, og øget samarbejde mellem virksomheder, foreningsliv og uddannelsesinstitutioner


Fordeling af LAG Sydhavsøernes midler i perioden 2023-2027

Erhvervsrettede indsatsområder:

Fordeling:  Målsætning:

Iværksætteri med fokus på stedbundne ressourcer

30% 15 nye virksomheder

Oplevelsesøkonomi med grønt/bæredygtigt fokus

20% 10 projekter

Varig beskæftigelse i mindre virksomheder (under 15 ansatte) 

30% 15 nye job          

Udvikling af arbejdspladser med højt beskatningsgrundlag

20% 10 nye job

 
LAG SYDHAVSØERNE, PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING FALSTER, CVR: 43419463, TELEFON: +45 6016 8013

FORMAND@LAG-SYDHAV.DK      TANGE@LAG-SYDHAV.DK

Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk