LAG SYDHAVSØERNE

Udvikling på Lolland og Falster

Ligger projektet inden for aktionsgruppens udviklingsstrategi og inden for de overordnede mål i bekendtgørelsen?

Bekendtgørelsen er det overordnede styringsværktøj, der sætter de nationale grænser for hvad LAG-midlerne kan bruges til. Reglerne i denne fastsætter at midlerne skal bruges til Erhvervsprojekter til skaber arbejdspladser, og Rammeskabende projekter der skaber grobund for bosættelse i landdistrikterne.

LAG Sydhavsøernes Udviklingsstrategi er udviklet mere end 200 medlemmer, der deltog i 4 borgermøder i efteråret 2022, og den fastsætter også grænser for hvad LAG-midlerne kan bruges til. Samtidigt udpeger den en række fokusområder, der skal have ekstra opmærksomhed, og hvor det vil være nemmere at få tildelt financiering i perioden 2023-2027.

 


Relevans

Point

Beskrivelse

1

Tildeles projekter der kun i meget begrænset omfang opfylder målsætningerne i Udviklingsstrategien.

2

Tildeles projekter der i begrænset omfang opfylder en enkelt af målsætningerne i Udviklingsstrategien.

3

Tildeles projekter der i fuldt omfang opfylder en enkelt af målsætningerne i Udviklingsstrategien.

4

Tildeles projekter der i begrænset omfang opfylder flere af målsætningerne i Udviklingsstrategien.

5

Tildeles projekter der i fuldt omfang opfylder flere af målsætningerne i Udviklingsstrategien.
LAG SYDHAVSØERNE, PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING FALSTER, CVR: 43419463, TELEFON: +45 6016 8013

FORMAND@LAG-SYDHAV.DK      TANGE@LAG-SYDHAV.DK

Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk