LAG SYDHAVSØERNE

Udvikling på Lolland og Falster

Helt overordnet så skal et LAG projekt enten skabe jobs, eller skabe grobund for bosætning på Lolland og Falster. Det er hele forudsætningen for LAG ordningen, og det er yderligere slået fast i strategien, der er udarbejdet af foreningens 200 medlemmer.

Ud over det skal der naturligvis også være målelige umiddelbare effekter af projektet. Effekterne måler bestyrelsen i kategorierne økonomi, social/kultur og natur/klima/miljø.

Et projekt kan godt have effekter indenfor flere kategorier, men bestyrelsen fokuserer på reelle, målbare, aktuelle værdier når de afgiver point.


Effekter

Point

Beskrivelse

0

Tildeles projekter der ikke resulterer i væsentlige effekter.

6

Tildeles projekter der resulterer i gode effekter indenfor et enkelt område; økonomi, social/kultur, natur/klima/miljø

9

Tildeles projekter der resulterer i væsentlige effekter indenfor et enkelt område; økonomi, social/kultur, natur/klima/miljø

12

Tildeles projekter der resulterer i gode effekter indenfor flere områder; økonomi, social/kultur, natur/klima/miljø

15

Tildeles projekter der resulterer i væsentlige effekter indenfor flere områder; økonomi, social/kultur, natur/klima/miljø
LAG SYDHAVSØERNE, PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING FALSTER, CVR: 43419463, TELEFON: +45 6016 8013

FORMAND@LAG-SYDHAV.DK      TANGE@LAG-SYDHAV.DK

Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk