LAG SYDHAVSØERNE

Udvikling på Lolland og Falster

Hvordan er helhedsindtrykket af projektet, er det et godt projekt? Giver projektbeskrivelsen en klar forståelse af projektet, og fremgår projektets formål og budget af ansøgningen?

Projektbeskrivelsen skal være tydelig og let forståelig, så bestyrelsesmedlemmerne nemt kan overskue formålet med projektet, og forstå hvordan projektet kan være med til at løse de udfordringer Lolland og Falster står over for.

Budgettet skal være gennemarbejdet, og der skal være en tydelig plan for de aktiviteter der er en del af projektet.


Projektbeskrivelse

Point

Beskrivelse

0

Tildeles projekter hvor projektbeskrivelsen mangler vigtig information og/eller fremstår urealistisk og usammen-hængende.

2

Tildeles projekter hvor projektbeskrivelsen er uklar, og der er en række elementer af ansøgningen der kræver yderligere oplysninger.

3

Tildeles projekter hvor projektbeskrivelsen er gennemarbejdet, men der er spørgsmål til en række elementer af ansøgningen.

4

Tildeles projekter hvor projektbeskrivelsen er gennemarbejdet, men der er spørgsmål til enkelte elementer af ansøgningen.

5

Tildeles projekter hvor projektbeskrivelsen er gennemarbejdet og fyldestgørendeog giver en sikker forståelse af projektet.
LAG SYDHAVSØERNE, PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING FALSTER, CVR: 43419463, TELEFON: +45 6016 8013

FORMAND@LAG-SYDHAV.DK      TANGE@LAG-SYDHAV.DK

Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk