LAG SYDHAVSØERNE

Udvikling på Lolland og Falster

LAG er netværk - og netværk er LAG.

Hele tankegangen bag de lokale aktionsgrupper på europæisk plan er, at lokalt forankrede interessenter i samarbejde løfter lokalområdet.

Det gøres bedst i samarbejde med hinanden. Meget gerne på tværs af forskellige sektorer således af virksomheder, foreninger, borgere og offentlige institutioner hver især byder ind med netop deres kompetencer, og dermed får 2+2 til at bliver mere end 4.

Men samarbejde kan naturligvis også være indenfor en enkelt sektor. Det er dog vigtigt at bemærke at jo stærkere samarbejdsrelationerne er, desto større værdi tillægges de af LAG'ens bestyrelse.

Bestyrelsen er sammensat således at der er fokus på både borgernes, foreningers, virksomhedernes og myndighedernes udviklingsønsker.


Netværksdannelse

Point

Beskrivelse

0

Tildeles projekter der ikke skaber nye netværk, eller nye aktiviteter i eksisterende netværk.

6

Tildeles projekter der skaber et nyt netværk med få deltagere (1-3 deltagere) og/eller en enkelt ny aktivitet i eksisterende netværk.
 

9

Tildeles projekter der skaber et nyt netværk med en "mange" deltagere (mere end 3 deltagere) og/eller flere nye aktiviteter i eksisterende netværk.

12

Tildeles projekter der skaber flere nye mindre netværk (1-3 deltagere) og/eller gennemgribende nye aktiviteter i eksisterende netværk.
 

15

Tildeles projekter der skaber flere nye "store" netværk (mere end 3 deltagere) og/eller gennemgribende nye aktiviteter i eksisterende store netværk.
 
LAG SYDHAVSØERNE, PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING FALSTER, CVR: 43419463, TELEFON: +45 6016 8013

FORMAND@LAG-SYDHAV.DK      TANGE@LAG-SYDHAV.DK

Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk