LAG SYDHAVSØERNE

Udvikling på Lolland og Falster

Alle arbejdspladser har værdi. Ingen tvivl om det. Men arbejdspladser der er varige og højt lønnede genererer større skatteindtægter, og øger derved muligheden for forbedret kommunal service. Samtidigt kan bedre indkomst hos beboerne i landdistrikterne have den positive konsekvens, at forbruget af lokale tjenesteydelser øges til glæde for lokalområdets erhvervsudvikling.

LAG Sydhavsøerne vil gerne hjælpe med til at skabe varige jobs på Lolland og Falster. Jobs der også kan tiltrække yngre mennesker til vores del af landet. Når LAG Sydhavsøernes medlemmer udpegede manglen på unge mennesker med varige jobs, som et af de største problemer i vores landsdel, skyldes det både at der er mangel på unge mennesker på Lolland-Falster, og at der er mangel på gode jobs til de unge mennesker. Det er hønen og ægget – og LAG Sydhavsøerne påstår ikke, at vi har løsningen. Men vi støtter projekter der skaber gode varige jobs til unge og ældre – og alle ind i mellem.

Skaber dit projekt jobs der er kortvarige, eller sæsonbetonede, så kan projektet naturligvis også opnå støtte. Alle arbejdspladser har værdi. Ingen tvivl om det.


Arbejdspladser

Point

Beskrivelse

0

Tildeles projekter der ikke skaber jobs.

3

Tildeles projekter der skaber enkelte sæsonansættelser i én sæson, eller udelukkende jobs i projektperioden.

6

Tildeles projekter der skaber varige sæsonansættelser.

9

Tildeles projekter der skaber varige helårjobs.

12

Tildeles projekter der skaber kortvarige jobs til højtlønnede medarbejdere.

15

Tildeles projekter der skaber varige helårsjobs til højtlønnede medarbejdere.
LAG SYDHAVSØERNE, PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING FALSTER, CVR: 43419463, TELEFON: +45 6016 8013

FORMAND@LAG-SYDHAV.DK      TANGE@LAG-SYDHAV.DK

Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk