LAG SYDHAVSØERNE

Udvikling på Lolland og Falster

UDVIKLINGSSTRATEGI

LAG Sydhavsøernes Udviklingsstrategi blev udviklet af mere end 200 medlemmer, der deltog i 4 strategi-borgermøder i efteråret 2022.

I januar 2023 blev strategien godkendt af et bedømmelsesudvalg der var nedsat af Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Udvalget var bredt sammensat blandt alskens foreninger og organisationer der har deres daglige gang ude på landet. Udvalget tog pænt imod strategien, men havde lidt vanskeligheder ved at forstå, og skelne, mellem strategisk langsigtet tænkning, og praktisk udførsel af de daglige opgaver. Husk på at en strategi fortæller noget om de langsigtede målsætninger man har, og ikke noget om de daglige metoder man vælger for at opnå de målsætninger, man sætter i sin strategi.

Denne taktiske tilgang til arbejdet, udarbejder bestyrelsen i sin hverdag sammen med den daglige leder, og det er denne praktiske tilgang til udvikling på Lolland og Falster, man møder på denne hjemmeside.


Læs Udviklingsstrategien her
LAG SYDHAVSØERNE, PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING FALSTER, CVR: 43419463, TELEFON: +45 6016 8013

FORMAND@LAG-SYDHAV.DK      TANGE@LAG-SYDHAV.DKHjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk