LAG SYDHAVSØERNE

Udvikling på Lolland og Falster

Neurolife

Støttebeløb:148.750

LINK til ansøgers hjemmeside.

Fra ansøgningen:

Vi ønsker at etablere og udbyggeen virksomhed/univers for udsatte og sårbare børn og unge. Her vil naturen samt kunst spille en betydelig rolle i forhold til at udvikle og støtte barnet/den unge igennem de udfordringer som præger den unge. Derer evidens for at vi alle, også børn og unge, har bedre udviklingspotentialer når man anvender naturen. Vi vil gå forrest og præsenterer børnene for deres muligheder. Vi vil skabe et univers hvor der er mulighed forat lære om naturen. Børn gror i naturen og det skal vi som voksne tage ansvar for, vi vil skabe goderammer og naturoplevelser og friluftsliv, hvor der er højt til loftet. Børn skal lære den nødvendige naturforståelse og natur nysgerrighed, hvordan passer vi på naturen, miljø og arv, hvad kan vi finde i naturen af insekt og dyrearter, hvordan kan vi bruge naturen til at styrke fællesskabet omkring bål ogbålmad? Hvordan leger vi i naturen uden at ødelægge den? Hvordan bruger vi naturen til forståelse af jeget? Hvordan finder vi ro i naturen, så vi kan blive hele mennesker? Naturoplevelser appellerer til alle sanser og pirrer børns naturlige nysgerrighed. Friluftslivet er en unik arena for børn/unge, der er ro til fordybelse, fællesskaber og kreative processer. Udeliv og friluftsliv og kreative processer med tilhørende aktiviteter er vores grundlæggende interesseområde, og tillige også vores forretningsområde. Naturen erverdens bedste legeplads og hvis børn/unge jævnligt leger der, har det positiv effekt på sundhed, gladereog klogere børn/unge. Derfor etablerer vi Strandhuset “Et hjem hvor børn skal føle sig velkommen”. Det kan være børn/unge der er i mistrivsel, udsatte børn/unge, skolevægring, angst, traumer, stress, ensomhed,eller unge der skal have en særligt tilrettelagt uddannelse, med henblik på mening skabelse for de unge. Strandhuset vil komme til at ud -og tilbyde STU forløb i en-til-en forløb og små grupper.

Der skal skabes mening i de unges liv og de kan tilbydes bo træning - praktik uden for matriklen og kunnedeltage aktivt i daglig drift og husholdning på matriklen med udlejning af glamping og sheltere, evtmorgenmad til overnattende, lettere rengøring, havearbejde og måske en genbrugsforretning og Cafe. Debørn og unge vi typisk arbejder med er med traumer, angst, depression og stress typisk som følge afskilsmisser, misbrug, overgreb, vold, tidlige svigt og andre livskriser som har sat sit aftryk pånervesystemet. Disse unge er umodne og har sårbarhed i livet både på det autonome , limbiske ogmentaliserende niveau. Derfor skal vi arbejde neuropædagogisk, som er en tilgang, som arbejder målrettemed hjernes funktions evne. STU skal være forbeholdt dem der har brug for intensiv og massiv hjælp til atudvikle sig. Vi vil inddrage dem i daglig drift af udlejning af shelter. Vi vil skabe et sted, hvor det skal givetrivsel for den unge og stadig mening i forhold til at udvikle og mestre flere ting i hverdagen.

Der søges midler til: 

Anlægsudgifter - totalentreprise.

Renovering af 1.sal: Badeværelse, opholdsrum med hems, 2 værelser.
LAG SYDHAVSØERNE, PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING FALSTER, CVR: 43419463, TELEFON: +45 6016 8013

FORMAND@LAG-SYDHAV.DK      TANGE@LAG-SYDHAV.DK

Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk