LAG SYDHAVSØERNE

Udvikling på Lolland og Falster

Lolland-Falsters Motorflyveklub

Støttebeløb: 403.500,00

LINK til ansøgers hjemmeside.

Fra ansøgningen:

Baggrund: Vores flyveklub har mere end 50 år på bagen og lider som mange andre foreninger af den afmatning der er i foreningslivet. Vores medlemsskare bliver ældre vi har som mange andre klubber svært ved at tiltrække unge til vores forening.
Vi har i dag en medlemsbase på ca. 85 medlemmer og denne falder langsomt, men støt. Dette er en
erfaring vi også deler med de fleste andre flyveklubber. Vi har således talt med flere andre flyveklubber og der har en af de aktiviteter der har kunnet støtte fastholdelse og tiltrækning af nye medlemmer være at indoperere ultralet flyvning på programmet i klubben. Årsagen til dette er den væsentligt billigere måde at komme til at flyve på.

Både i forhold til at uddanne sig til pilot, men også til den omkostning der er ved at
flyve. Det er således ca. 60% billigere at opnå certifikat og flyve i ultralette fly.

Ligeledes har vi erfaret at nogle af vores eksisterende piloter gerne vil skifte til at flyve ultralette fly på grund af prisen pr. time.

NB: En flyvetime i et normalt fly ligger omkring 1500-2000 kr. Hvor en flyvetime i et ultralet fly ofte ligger på 7-800 kr. pr. time.

Formål:

• Skabe indtjening og bedre overlevelsesmulighed for foreningen

• Foryngelse af foreningensmedlemsskare (gennemsnitsalder 60+ skal reduceres)

• Tiltrække yngre medlemmer, evt. fra efterskoler eller andre organisationer

• Skabe nyt indtægtsgrundlag for foreningen

• Skabe samarbejde med andre organisationer

o Skoler (dette arbejdes der på)

o Svæveflyveklub (positiv tilkendegivelse er givet)

o AOF-kurser om vinteren

• Understøtte Guldborgsund og Lolland kommuners vision om at gøre Lolland Falster Airport til et center for turisme-, forenings- og ungdomsaktiviteter

 

Der søges midler til: 

Indkøb af ultralet fly

Indkøb af mobilt tankanlæg 

Uddannelse af 3 piloter til almen flyvning

Etablering af digital uddannelsesplatform
LAG SYDHAVSØERNE, PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING FALSTER, CVR: 43419463, TELEFON: +45 6016 8013

FORMAND@LAG-SYDHAV.DK      TANGE@LAG-SYDHAV.DK

Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk