LAG SYDHAVSØERNE

Udvikling på Lolland og Falster

Zipline Systofte

Støttebeløb: 75.215,26

LINK til ansøgers hjemmeside.

Fra ansøgningen:

Ansøgningen omfatter en udvidelse bestående af en vandlegeplads og endnu en svævebane.

Vandlegepladsen vil appellerer til børns nysgerrighed og kreativitet, med bæredygtige og miljøvenlige designprincipper. Det vil tiltrække turister og skabe en sjov oplevelse, det vil desuden fastholde besøgende og få dem til at komme igen. Den parallelle opstilling af svævebanerne giver mulighed for interaktion og konkurrence mellem turisterne, hvilket øger engagementet og oplevelse af fællesskab.

En svævebane mere giver mulighed for enten at følges eller køre om kap - et koncept vi har afprøvet før og vores gæster var særdeles glade for. Søen særdeles velegnet til badning og mange benyttede vores badebro og vand airtrack efter svævebane turen og det gav os inspiration til atudvide med bedre og flere faciliteter på vandet.

Udvidelsen af svævebanen kræver en anderledes opbygning af stilladstårnet med nye komponenter men samme opstillingstid. Opstilling af bundankre og indkøb af tømmerflåde og reb foregår uden for sæsonen og opstillings/nedtagning tiden forlænges med en dag. Vandlegepladsen kræver udlægning af bundankre ogopspænding af flydespærre mod svævebanen - samlet en dag mere i opsætning og nedtagning. Milepæle er en samlet godkendelse af forlystelsen af Force technology og Syd og Vestsjællands Politi ultimo maj 2024.

 

Der søges midler til: 

Vandlegeplads/Svømmeveste.

Gummibåd.

Markedsføringsmateriale.
LAG SYDHAVSØERNE, PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING FALSTER, CVR: 43419463, TELEFON: +45 6016 8013

FORMAND@LAG-SYDHAV.DK      TANGE@LAG-SYDHAV.DK

Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk