LAG SYDHAVSØERNE

Udvikling på Lolland og Falster

Støttebeløb: 63.500,00

LINK til ansøgers hjemmeside.

Fra ansøgningen:

Natur Tur er en pt. enkeltmandsvirksomhed, der tilbyder betalende gæster (inkl. virksomheder, kommuner,institutioner) friluftsferier og friluftsaktiviteter af forskellig slags. Natur Tur tilbyder andre lignende lokalevirksomheder samarbejde, så deres virksomheder har lettere ved at tilbyde deres produkter til betalende gæster. Natur Tur markedsfører Guldborgsund Kommunes natur. Natur Tur søger midlerne fra LAG Sydhavsøerne for at 1: Kunne flytte alt friluftsudstyr, jeg allerede har investeret i, rundt i hele Kommunen. 2: Kunne tilbyde et bedre produkt, der kan trække flere kunder og supplere det allerede indkøbte udstyr.

Cyklerne er meget vigtige fordi, Natur Tur har mange kilo kvalitetsudstyr der skal bringes langt omkring og helt ned til kysten. Dette kræver mindst to personer, to cykler og meget plads til bagagen / udstyret ders kal flyttes rundt. Cyklerne kan bære hver 200 kilo 110 kilometer med 25 km/t - og cyklerne er enormt driftssikre. Foruden cyklerne søger jeg midler til at supplere det eksisterende setup til Natur Turs koncept med overnatning på kysten (skovene). Mine friluftserfaringer viser det kræver ekstra godt kvalitetsudstyrfor at kunne tilbyde en varm og tør overnatning på kysten, uanset vejr. Transportkasserne er til opbevaringunder transport. Når transportkasserne er tømt for medbragt udstyr skal de benyttes til opbevaring afgæsternes personlige egendele, når gæsterne er på lejrpladsen.

Friluftslivet er alsidigt, men også svært tilgængeligt. Alle kan gå en tur i naturen, men de færreste har reel mulighed for at få en total friluftsoplevelse med alt naturen har at byde ind med. Natur Turs forskelligartede tilbud henvender sig til alle typer af mennesker, der søger oplevelser i naturen i samspil med naturen. En væsentlig del af konceptet Natur Tur er, at udstyret Natur Tur medbringer fungerer i samspil med alle de kvalitetsressourcer naturen allerede byder ind med. På en natur tur er naturen og dens "udstyr" en del af opsætningen på lejrpladsen.En sten er en stol, et væltet træ er en bænk, en stensætning er et skjul, en bæk er vandforsyningen osv. Jeg ønsker flere mennesker lærer at værdsætte naturen, bruger naturen og passer på naturen. Alt jeg foretager mig er funderet i grøn bæredygtighed og folkeoplysning. Natur Turs produkter er alsidige og forskelligartede. Havørredfiskeri, vandreture, MTB ture, kajakture og friluftsture med fokus på strand, skov og dyr er de primære tilbud. Sekundære Natur Tur tilbud er til jægere, naturterapeuter, stresscoaches, hekse, motionister, sportsudøvere, skoler (Natur / Teknik -undervisningsforløb), kæresteture, stressramte samt madoplevelser i naturen. Prioriteringen er ikke markant, men jeg fokuserer på de lavthængende frugter i de primære tilbud. De sekundære tilbud og målgrupper er ligeså interessante, men mine netværk og erfaringer gør, jeg her er mere afhængige afsamarbejdspartnere.

Forretningskonceptets kombination af el-cykler (bæredygtig transport og virksomhedsdrift), viden o lokallivet, naturens flor og fauna, lokalhistorie, friluftsfærdigheder og natursyn samt evnen til at formidledet gør Natur Tur til en kvalitetsformidler af Guldborgsund Kommunens smukkeste natur ogfriluftsliv. Kunder til Natur Tur der ikke ønsker overnatning henviser jeg gerne til de bedste lokale B&B. Natur Tur kunder der ønsker andet end friluftslivets glæder henviser jeg gerne til andre smukke og spændende oplevelser til lokalområdet. Kunder der gæster mig tager hjem med lysten til at vende tilbage til Guldborgsund Kommune. 

 

Der søges midler til: 

2 stk. Pro eBullitt X EP8 cykler

Diverse liggeunderlag m.v.

Transportkasser
LAG SYDHAVSØERNE, PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING FALSTER, CVR: 43419463, TELEFON: +45 6016 8013

FORMAND@LAG-SYDHAV.DK      TANGE@LAG-SYDHAV.DK

Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk