LAG SYDHAVSØERNE

Udvikling på Lolland og Falster

God Mad Til Tiden

Støttebeløb:186.000,00 kroner.

LINK til ansøgers hjemmeside.

Fra ansøgningen:

Sakskøbing Sukkerfabrik, fungerede fra 1909-1991 som Sukkerfabrik. I dag emmer området af liv, hvor
bl.a. Ubuntu Kafferisteri driver kaffecafé og Business LF har kursuscenter på tegnebrættet. I den gamle
kantine har vi åbnet vores forretning, SUKKERTOPPEN – God Mad Til tiden, med catering, selskaber og
møde/kursuslokaler. I et ønske om at skabe et sted, hvor foreningsliv, kulturelle events, besøg fra lokale og
turister, kan blomstre, vil vi udvikle og bevare tilbud i Sakskøbing, der gør det attraktivt at blive boende
eller/og flytte til. I den gamle kantine, vil vi med et multifunktionelt lokale, skabe plads til, at
lokalbefolkningen, forenings-og kulturlivet har tilbud og muligheder for at mødes, afholde events, kurser,
foredrag, foreningsaktiviteter, kulturelle aktiviteter og selskaber. Det er vores drøm, at stedet vil vokse,
skabe arbejdspladser og være til gavn for Sakskøbing by og som knudepunkt, mellem de allerede
eksisterende samarbejder, på Lolland & Falster. Vi ønsker at bevare kulturarven, fabrikken indeholder, bl.a.
ved at bevare og fortælle fabrikkens historie i lokalet, så besøgende kan opleve dette, fortalt i tidslinjer
langs hele lokalet. Ved vækst skal der ansættes flere folk, men vi har også en vision om at have samarbejde
med flere erhvervsskoler samt flere i praktik/uddannelse, med øje for bl.a. CELFs placering i Nykøbing F.
Ved at udvikle Sukkertoppen, kan vi, gennem vores vision om madlavning ud fra sæsonens lokale råvarer,
bidrage til, at lokale producenter får deres varer på landkortet samt, at lokale og turister fortsat ser
Sakskøbing som en attraktiv by at bo, handle- og opleve i. Derudover vil et øget erhvervssamarbejde skabe
jobs og vækst, til gavn for Lolland/Falster. Vi har i år lagt hus til MULDs Madmesse, for lokale producenter
på LF, hvilket vi med det dette projekt, ønsker fortsat at kunne facilitere, med det messen kræver, da
efterspørgslen stiger. Vores eget grønne & bæredygtige fokus på madlavning, ønsker vi at udbrede, bl.a.
ved brug af de lokale producenter der er på Lolland Falster. Området og placeringen, giver mulighed for, ar
busser, cykelhold, foreninger udefra mm. kan komme og gøre stop i Sakskøbing, i historiske omgivelser,
hvor vi kan vise hvad Lolland/Falster kan byde på af historie, lokale råvarer, service og gastronomi. Vi vil
bidrage til, at Sakskøbing Sukkerfabrik fortsat kan udvikle sig til at blive et kulturelt mødested, der skaber
vækst, hvorfra erhvervsliv og kulturelle tilbud kan vokse.

Der søges midler til: 

Gulv med integreret scene.

Stole, Konferenceborde og Av-udstyr.

Udsmykning af lokalet med fabrikkens historie fortalt i tidslinjer.
LAG SYDHAVSØERNE, PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING FALSTER, CVR: 43419463, TELEFON: +45 6016 8013

FORMAND@LAG-SYDHAV.DK      TANGE@LAG-SYDHAV.DK

Tilgængelighedserklæring
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk